Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

Din integritet är viktigt för Racketspecialisten. Därför vill vi att du känner dig trygg med hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Syftet med denna skrift är att ge information om hantering av personuppgifter inom Racketspecialisten Norden AB.

 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Ansvarig för insamling och hantering av personuppgiftsansvarig är Racketspecialisten Norden AB (org. Nr. 556812–0538).

 

Vad är personuppgifter?

I samband med att du beställer varor från oss godkänner du att vi lagrar och använder dina personuppgifter i enighet med informationen i det här dokumentet. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till dig.

 

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt GDPR, som innebär bland annat att du har rätt att få information direkt från oss om hur vi behandlar dina personuppgifter. Dina rättigheter under GDPR är:

·        Rätt att återkalla samtycke

·        Rätt till tillgång

·        Rätt till rättelse och rätt att invända mot behandling

·        Rätt till radering och rätt till begränsning av behandling

·        Rätt att lämna klagomål

·        Rätt till dataportabilitet

För mer information om vad dessa rättigheter innebär, kontakta din tillsynsmyndighet. I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter gentemot Racketspecialisten kan du kontakta oss via e-post eller brev.

 

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Du förser oss direkt med de flesta personuppgifter som vi samlar in. Vi samlar in och behandlar data när du:

·        Registrerar dig online eller beställer någon av våra produkter eller tjänster

·        Fyller i en kundundersökning frivilligt eller ger feedback på någon av våra anslagstavlor eller via e-post

·        Använder vår webbplats via din webbläsarens cookies

·        Kontaktar oss i till ovan relaterade eller övriga situationer

 

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi delar endast dina uppgifter med de leverantörer och partners vi använder för att tillhandahålla våra tjänster, d.v.s. följande kategorier av mottagare:

·        Leverantörer, både inom och utom EU/EES, såsom tillhandahåller exempelvis IT-tjänster, marknadsföringstjänster, hanterar kundserviceärenden eller utför betaltjänster och därmed förenliga tjänster.

·        Leverantörer av frakt- och betalningstjänster.

 

Racketspecialisten hanterar personuppgifter:

1.     När du besöker vår hemsida, handlar online och registrerar dig som användare

Vi samlar in:

-        Ditt namn och dina kontaktuppgifter (adress, e-postadress, telefonnummer)

-        Personnummer

-        IP-adress

-        Information om produkter/tjänster som du har köpt eller beställt

-        Betalningsinformation

I syfte att:

-        Behandla din beställning och leverera det du har köpt

-        Hantera ditt konto

-        Hantera betalningar och skicka digitala kvitton

-        I marknadsföringssyfte i form av t.ex. utskick av nyhetsbrev via e-post

-        Utskick av kundundersökningar

Rättslig grund för dessa behandlingar är fullgörande av avtal, intresseavvägning och rättslig skyldighet.

Personuppgifterna sparas så länge de behövs för upprätthållandet av vår service gentemot dig eller så länge det krävs enligt lag, därefter raderas de. Vi sparar din beställningsinformation i 7 år som bokföringslagen kräver. Vi sparar även e-postadresser för marknadsföring och uppgifter för att hantera medlemskap så länge som de är aktiva.

 

2.     När du kontaktar oss för ånger, återköp, reklamation etcetera

Vi samlar in:

-        Dina kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation, ärendehistorik)

-        Handlingar som du bifogar (t.ex. kvitto)

-        Information om produkter som du har köpt eller beställt

-        Information om din kontakt med vår kundtjänst – inspelade telefonsamtal, chattkonversationer och e-postkorrespondens

I syfte att:

-        Hantera och besvara dina ärenden, frågor och klagomål

-        Hantera din reklamation, ånger eller återköp

-        Granska ärenden för kvalitet och ta fram statistik i syfte att förbättra våra tjänster

-        Uppföljning av ditt ärende

Rättslig grund för dessa behandlingar är fullgörande av avtal, intresseavvägning och rättslig skyldighet.

Personuppgifterna sparas så länge de behövs för upprätthållandet av vår service gentemot dig eller så länge det krävs enligt lag, därefter raderas de.

 

3.     När du besöker och handlar i fysiska butiker

I vår butik i Solna har vi kameraövervakning och vi är enligt lag skyldiga att informera om detta.

-        Ljud och bild som spelas in av 2 kameror som finns i butiken

Detta för att fullgöra syftena att:

-        Undvika och förebygga risk för stölder i butiken

-        Utreda eventuella brott

Rättslig grund för detta är intresseavvägning. Filmerna sparas i 48h och raderas därefter.

 

4.     När vi har en skyldighet enligt lag eller annars har ett intresse av att lämna ut uppgifter till myndigheter eller övriga mottagare

I vissa fall är vi skyldiga att behandla dina personuppgifter utöver det som beskrivs i punkterna ovan. Enligt lag är vi skyldiga att lämna ut dina personuppgifter på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran av en myndighet, t.ex. polisen eller en domstol, med stöd av en intresseavvägning.

Racketspecialisten kan även i vissa fall lämna ut information till annan än myndigheter när det är nödvändigt för att skydda våra rättigheter. Exempelvis kan uppgifterna lämnas till ett försäkringsbolag eller annan part som Racketspecialisten har väckt talan eller försvarar ett tal.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Grunden i personuppgiftsbehandlingen enligt dataskyddsförordningen är ett systematiskt samt fortlöpande informationssäkerhetsarbete genom så kallad ”inbyggt dataskydd”. Syftet med tankesättet är att hela tiden bli bättre på informationssäkerhet, vilket ställer krav på ständig utveckling organisatoriskt, säkerhets-, kompetens och systemmässigt. Informationssäkerhet betyder att informationen är spårbart, tillgänglig, inte kan förvanskas under över tiden och att eventuell sekretess kan bevaras.

Vi ser löpande över informationssäkerheten på följande punkter:

•         Rutiner för backups

•         Rutiner för gallring av personuppgifter

•         Brandväggar

•         Anonymisering

•         Kryptering

•         Loggning

•         Lösenordsskydd

 

Cookies

När du besöker vår webbsida kan vi samla in information från dig automatiskt genom cookies. Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbsida, genom att förstå hur du använder vår webbsida. För mer information, se www.racketspecialisten.se/om-cookies/.

 

Hur du motsätter dig elektronisk direktmarknadsföring

Vi vill skicka dig information om våra produkter och tjänster som vi tror att du skulle kunna gilla. Du har rätt att när som helst hindra Racketspecialisten från att kontakta dig i marknadsföringssyfte. Om du inte längre vill bli kontaktad i marknadsföringssyfte, kan du kontakta oss via e-post eller brev.

 

Hur du kontaktar oss:

Om du har några frågor om vårt företags integritetspolicy, de uppgifter vi har om dig eller om du vill utöva en av dina dataskyddsrättigheter, kontakta oss på:

Mail: info@racketspecialisten.se

Telefon: 08-628 95 00

Postadress: Birger Dahlerus väg 12, 176 69 Järfälla

 

 

 

 

Racketspecialisten Logo
Betaltjänster
Frakttjänster
Bli en del av oss!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter och erbjudanden först av alla. Det går givetvis enkelt att avsluta när du vill.

© 2023 Racketspecialisten Norden AB. All rights reserved.